% %
%

#103 Photoshop Align og Distribute

I Photoshop ligger verktøy for å venstrestille, høyrestille, midtstille og distribuere med lik avstand i Options-panelet når Move Tool (V) er valgt.

Align and Distribute

For å benytte de må du først merke laget/lagene du ønsker å påvirke. Du kan merke flere lag om gangen ved å holde inne cmd (ctrl i Windows) eller shift.

Layers you want to align

Juster i forhold til hverandre

Med lagene du ønsker merket, trykk på ønsket knapp; for eksempel ønsker jeg i dette tilfellet å aligne de langs toppen og distribuere de med lik horisontal avstand:

Align to top, distribute horizontal centers

Aligned top edges, and distributed horizontal centers

Legg merke til at de her flyttet seg i forhold til hverandre og ikke dokumentet.

Align i forhold til dokument/markering

Hvis du lager en markering vil Align justere seg i forhold til markeringen. Dette brukes for eksempel for å midstille elementer i dokumentet.

1. Merk alt (cmd/ctrl-a).

Select All

2. Align etter ønske.

Align center

Centered

%