% %
%

#104 Illustrator Fargelegg en illustrasjon (Live Paint)

Med funksjonen Live Paint kan du i Illustrator fargelegge en illustrasjon på en veldig enkel og intuitiv måte.

1. Marker objektet du vil fargelegge.

Select

2. Velg verktøyet Live Paint Bucket (K) og klikk i det markerte objektet for å konvertere det til en Live Paint-gruppe.

Live Paint Bucket Create Live Paint Group

3. Du kan nå fritt fylle de forskjellige områdene med farge.

Live Paint

4. Hvis du er fornøyd og ønsker å konvertere objektet tilbake til vanlige paths kan du trykke Expand i Options-panelet (linjen langs toppen).

Expand

Expanded

Bonus tips; Gaps

Live Paint Bucket lukker små åpninger automatisk:

Gap

Hvor stor en åpning skal være før den lukkes kan du justere ved å klikke Gap Options fra Options-panelet.

Gap Options

Gap Options

%