% %
%

#11 InDesign Place store mengder tekst

Hvis du placer tekst som ikke får plass på én side kan du i InDesign få den til å place teksten så den selv lager tekstrammer på alle sidene den trenger, og du kan også få den til å utvide dokumentet automatisk med flere sider hvis den behøver det.

Velg place som vanlig, og tekstdokumentet som skal places. Men når du placer det hold nede følgende taster:

ingen – den lager en tekstboks der du velger, og ikke mer.
shift – den utvider dokumentet med flere sider til all teksten får plass.
shift+alt – den fyller dokumentet, men lager ikke flere sider.
alt – den placer det den får plass til der du velger, men lar deg fortsette å klikke hvor du ønsker at teksten skal fortsette (så omtrent som shift, men du må manuelt velge hvor tekstboksene skal være).

Takk til Siri for dette tipset!

%