% %
%

#118 InDesign Tekst over flere kolonner

I InDesign kan en tekstboks ha flere kolonner; men når man ønsker for eksempel en tittel som strekker seg over flere av kolonnene har man tidligere måtte lage denne i en separat tekstboks. Fra og med CS5 kan man nå heldigvis variere antall kolonner fortløpende i teksten!

Her er vårt utgangspunkt. Vi ønsker at tittelen strekker seg over alle kolonnene, og at sitatet strekker seg over to.

Three columns of text

Plasser først tekstmarkøren i tittelen.

Gå til Control-panelet (langs toppen) og velg Paragraph Formatting Controls og så Span Columns:

Span columns

Vi velger «Span All» fordi vi vil den skal strekke seg over alle kolonnene.

Vi gjentar så prosessen for sitatet, men velger «Span 2» fordi den skal strekke seg over to kolonner.

Resultatet blir da som følger:

Spanned columns

Merk at man også på samme måte kan benytte «Split» for å lokalt øke antall kolonner.

%