% %
%

#119 Photoshop Flytt markering mens den lages

Hvis du er i ferd med å trekke opp en markering (gjelder også Crop Tool) kan du holde inne space for å reposisjonere den mens du lager den uten å måtte slippe musen. Kan være spesielt nyttig når du f.eks. skal markere en sirkel i én bevegelse, eller du har begynt å trekke om en firkanted markering og du ser at du akkurat har bommet litt.

Eksempel:

1. Velg Rectangualr Marquee Tool (verktøyet som lager firkantede markeringer).

2. Begynn å trekke opp en markering. Ikke slipp musen.

3. Hold nede space og beveg musen for å flytte markeringen.

4. Trekk markeringen ferdig.

%