% %
%

#13 Photoshop Soft-proof

Lurer du på hvordan et bilde blir på trykk, og om den kan klare å gjengi de fine fargene? Løsningen er å simulere hvordan bildet vil se ut i et annet fargerom («soft-proofing»). Et slags prøvetrykk på skjerm.
For å skru på Soft-Proofing gå på View->Proof Setup->Working CMYK

Proof Setup

Nå ser du hvordan bildet blir i CMYK (med den profilen som står som standard). Ønsker du å velge en bestemt profil velg Custom... og velg ønsket profil i listen.

Hurtigtasten for å skru soft-proof av/på er cmd-y i OS X og ctrl-y i Windows). Bytt frem og tilbake for å se forskjellen.

Soft proof

Hvis du ønsker å tydelig få markert hvilke farger som vil gå tapt huk av for «Gamut Warning» på View-menyen. Farger som endres i en eventuell konvertering blir merket tydelig med grått.

Gamut Warning

I dette eksempelbildet ser vi at detaljer i de kraftigste fargene vil gå tapt, spesielt de røde og blå områdene.

%