% %
%

#136 InDesign InDesign Templates

I InDesign er det mulig å lagre et dokument som en mal («template») for å raskt lage nye dokumenter med et forhåndslaget utseende og oppsett.

 1. Lag dokumentet du ønsker å bruke som en mal.
  Blank document to be used as template
 2. Lagre så filen ved å gå til File > Save As...
  Save as Template
 3. Det er viktig å velge at filtypen er «InDesign Template», og passe på at filen da får filendelse .indt.
 4. Lukk filen.
 5. Hvis du nå senere skal bruke malen, er det bare å åpne den – enten via File > Open... eller ved å dobbeltklikke på filen. InDesign åpner da en ny kopi av filen som et nytt dokument (så når du lagrer vil den ikke overskrive malen)!
  Document opened from Template

Bonus-tips

For å redigere en template-fil, gå til File > Open... og finn filen. Men før du åpner den, huk av for at du skal åpne som «Original». Da åpner den selve malfilen i stedet for å lage et nytt dokument!Open as Original

Editing an InDesign Template

%