% %
%

#149 IllustratorInDesign Lim inn husker lag

I InDesign er standardinnstillingen slik at hvis du merker objekter som ligger på flere lag (layers) og kopierer de (ctrl/cmd-c), så havner de alle på samme lag når du limer inn igjen (ctrl/cmd-v). Her er et eksempel på to sirkler som ligger på forskjellige lag og som havner på samme når de kopieres/limes inn:

Objects on multiple layers Pasted objects onto layer

Du kan be InDesign huske lagene når den limer inn, ved å gå til panelmenyen, og velge «Paste Remembers Layers».

Paste Remembers Layers

Nå vil objektene huske laget de lå på når du limer inn:

Paste has remembered layers

%