% %
%

#156 InDesign Track Changes

I CS5 fikk man i InDesign muligheten for å spore endringer i tekst. Dette kan være meget nyttig når man er flere som samarbeider om et dokument (for eksempel ved korrekturlesing).

Først bør alle involverte gi seg selv et unikt brukernavn og en (lys) farge, ved å gå på File > User.

Choose user name

Plasser tekstmarkøren i en tekst du ønsker å spore endringer i, og gå til Type > Track Changes og velg «Track Changes in Current Story» eller «Enable Tracking in All Stories» avhengig av om du ønsker å spore endringer i bare denne teksten eller alle tekster i dokumentet.

Nå vil alle endringer i teksten som gjøres, være synlige i Story Editor (Ctrl/Cmd-Y):

Story Editor tracking changes

Track Changes har et eget panel du kan finne under Window > Editorial > Track Changes.

I dette panelet ser du hvem som gjorde den aktuelle endringen, hva de gjorde, og når. Her kan du også godta eller forkaste endringer.

%