% %
%

#169 InDesign Korrekte anførselstegn i InDesign

Forskjellige språk bruker forskjellige anførselstegn (sitattegn, gåseøyne, hermetegn). På norsk anbefales det å bruke anførselstegnene « og », og for sitat i sitat kan man bruke ‘ og ’.

Eksempel på bruk av anførselstegn

Legg merke til at man aldri skal bruke de rette tommetegnene " eller fot-tegnet '. Det er disse tegnene vi har lettest tilgjengelig på tastaturet, noe som gjør at de ofte blir misbrukt. Heldigvis vil InDesign (og Word) automatisk bytte ut disse tegnene med korrekte anførselstegn forutsatt at vi har definert hva som er rett.

I et InDesign kan du endre hvilke anførselstegn som skal benyttes ved å gå til InDesign > Preferences > Dictionary (Windows: Edit > Preferences > Dictionary). Velg så språk, og de anførselstegnene du ønsker for språket.

Instillinger for anførselstegn

Når du så skriver tekst, er det viktig at du har angitt hvilket språk teksten har. Dette er best å angi i stilene, men du kan også velge det «lokalt» fra Control-panelet (øverst):

Angi språk

Når du nå skriver tekst vil den nå automatisk benytte korrekte anførselstegn.

Writing text

Bonus-tips:

  • Disse innstillingene følger dokumentet, så det anbefales å sette det korrekt i alle maldokumenter.
  • Hvis du ikke har noen dokumenter åpne når du gjør valgene det bli standard for alle nye dokumenter!
  • Hvis du vet at det bare skal være norsk i dokumentet, kan du sette norske anførselstegn for språket English (UK) også da det er ganske vanlig at tekst er angitt med dette språket hvis man ikke har passet på.
  • InDesign vil ikke automatisk bytte anførselstegn som alt er satt inn i teksten. Hvis du har en mengde av disse som skal byttes kan du bruke Find/Change... og benytte GREP for å finne/bytte de. Dette er for avanserte brukere.
    Relatert tips hvor vi benytter GREP i stiler.
  • Valg av korrekt språk på teksten er også nødvendig hvis du skal bruke stavekontroll i InDesign.
%