% %
%

#17 PhotoshopInDesign Clipping Paths

I photoshop kan man ruke Pen Tool til å lage en path (jeg antar her at dere vet hvordan man benytter pen tool). Når man er ferdig med å lage en path ligger den i Paths-panelet og heter «Work Path» skrevet i kursiv. For å lagre pathen ordentlig dobbeltklikk på den og gi den et navn.

Paths --> Paths

Du kan legge flere paths i samme fil om du ønsker:

Flere paths

Hvis du ønsker at en av dine paths skal benyttes som en Clipping Path automatisk når du placer bildet i InDesign går du på panelmenyen og velger «Clipping path»

Clipping Path

Pathen du har valgt som Clipping Path får da en outlinet navn.

Clipping Path

I InDesign kan du nå place bildet. Pathen satt som Clipping Path vil bli brukt som en maske på bildet. Hvis du så ønsker å bruke en av dine andre paths (eller ingen) som en maske gå til Object->Clipping Path->Options...
Velg «Photoshop Path» og den Pathen du vil bruke:

Clipping Paths

%