% %
%

#30 PhotoshopInDesign Legg deler av et bilde over en logo

Man ser ofte på magasinforsider at hodet på en modell dekker over deler av logoen. Det er mange måter å gjøre dette på, men her er en god metode som beholder bildet som én praktisk bildefil og beholder logoen vektorisert i InDesign.

Det første steget er å lagre bildet som PSD og place det inn under logoen i InDesign:

hode bak logo

Åpne så bildet i Photoshop. Dupliser bakgrunnslaget og lag en maske for toppen av hodet (der logoen skal gå bak). Hvordan man lager en god maske varierer og er et for stort tema til å få plass her. Se egen tutorial for frittlegging av hår. Gi gjerne laget et nytt navn (f.eks. «hode»).

Du ender da opp med følgende lag i Photoshop-filen:

layer med maske

Lagre og lukk bildet. Tilbake i InDesign velger du bildet og Edit->Copy (cmd/ctrl-c). Gå så på Edit->Paste in Place. Nå har du en kopi av bildet i nøyaktig samme posisjon. Dra gjerne inn kantene å boksen så den blir beskåret bare til det aktuelle området (det er ikke nødvendig, men gjør dokumentet enklere å arbeide med):

hode foran logo

Gå på Object->Object Layer Options... og skru av laget som heter «Background» slik at bare hodet gjenstår:

object layer options

Nå er bildet på plass over logoen.

Hode foran logo

Denne teknikken kan brukes til mange andre ting også, som f.eks. å få noe til å komme ut av bilderammen (noe som ofte gjøres i f.eks. Illustrert Vitenskap):

Jonas

%