% %
%

#34 IllustratorInDesign Sett inn spesialtegn fra font

For å se alle symbolene i en font, gå til Glyphs-panelet:

InDesign: Window > Type & Tables > Glyphs
Illustrator: Window > Type > Glyphs

Glyphs

Nede til venstre kan du velge hvilken font du vil velge fra.
For å sette inn et symbol (der du befinner deg i teksten) bare dobbeltklikker du på symbolet.

Husk at ikke alle fonter har de samme tegnene.

¦¬Þ

%