% %
%

#39 InDesign Story Editor

«Story Editor» kan være nyttig når man arbeider med mye tekst i InDesign. For å åpne Story Editor trykk cmd/ctrl-y når du befinner deg i en tekstboks:

Story Editor

Story editor tar opp bare teksten i et eget vindu og viser deg med rødt hvilken tekst som befinner seg utenfor tekstboksen («Overset»), samt hvilke stiler som er benyttet. Story editor reagerer raskt når du skriver (InDesign-tekstbokser oppdaterer seg ikke alltid raskt nok i tunge dokumenter) og du må ikke bekymre deg for at andre elementer er i veien når du skriver eller at teksten er vanskelig å lese.

For å endre hvilken font Story Editor benytter for å vise tekst gå til InDesign->Preferences->Story Editor Display... (Windows: Edit->Preferences->Story Editor Display...)

%