% %
%

#4 Photoshop Lens Correction

Med filteret Filter -> Distort -> Lens Correction... kan du kompensere for forvrengninger i bildet skapt av objektivet. Den kan også justere vignettering og til en viss grad kromatisk abberasjon. Filteret hjelper deg også å rotere bildet hvis kameraet sto skjevt.

I CS5 og nyere er filteret betydelig forbedret

Det vil lese metadata fra bildefilen og automatisk forsøke å kompensere for forvrengning fra kjente kamera/objektivkombinasjoner. Du kan fortsatt justere alt manuelt om ønskelig ved å gå til fliken «Custom».

Det er også mulig å lage egne kameraprofiler, eller laste ned profiler laget av andre.

Lens Correction filter

Det er viktig at man bruker filteret før man utfører andre justeringer som f.eks. beskjæring.

%