% %
%

#44 Bridge Batch Rename

Du kan navngi mange filer samtidig i Adobe Bridge.

1. Merk filene som skal endre navn (cmd/ctrl-a for å merke alt)

2. Høyreklikk og velg «Batch Rename...»

Batch Rename

3. Her kan du bygge opp hvordan du ønsker å navngi filene (1). I dette eksempelet ønsker jeg at alle filene starter med «JMR_01_» etterfulgt av tresifret numrering (001, 002, 003, osv.) og opprinnelig filendelse.

Batch Rename

4. Når du er fornøyd med valgene, trykk OK og filene endres øyeblikkelig.

Renamed

%