% %
%

#51 Photoshop Clone Stamp Tool

Clone Stamp Tool har eksistert lenge, og brukes av mange feilaktig i tilfeller hvor man heller burde benytte «Healing Brush Tool» (se Adobe-tips #50).

Clone Stamp Tool er der i mot et nyttig supplement til Healing Brush der Healing Brush alene ikke klarer jobben.

Dette er to typiske tilfeller:
a. et område er for stort til å dekkes av én bevegelse med healing brush.
b. et område som støter mot kanten av bildet.

Problemområder

1. Lag et nytt lag som vi kan arbeide på (Layer->New->Layer...)

Layers

2. Velg verktøyet «Clone Stamp Tool», og pass på at den står på sample «Current and below». Velg en myk pensel.

Clone Stamp Tool Options

3. Hold nede alt (option)-tasten så blir pekeren til et sikte. Klikk et sted som har en struktur og farge/lyshet som passer med området du vil reparere.

Clone Stamp Tool

4. Del problemområde a. opp i mindre biter, og skill problemområde b. fra kanten.
Som du ser blender ikke Clone Stamp Tool det klonede området med omgivelsene slik Healing Brush gjør (det er derfor vi her benytter en myk pensel).

Cloned

5. Lag et nytt lag og benytt Healing Brush Tool (se forrige tips) for å fjerne de gjenværende områdene:

Healed

%