% %
%

#54 Photoshop Lag rette linjer med Brush Tool

Når du benytter Brush Tool (og alle liknende verktøy) har du av og til behov for å få en rett linje.
Her er to raske metoder med litt forskjellig bruksområde;

1. Hold inne shift-tasteten så låser verktøyet seg til 45 graders vinkler, og dermed gir deg rette streker når du klikker og drar.

2. Klikk der du ønsker å starte linjen, hold så nede shift mens du klikker et annet sted. Det blir da laget en rett linje mellom punktene (som ikke låses til 45 graders vinkler).

Brush Tool

%