% %
%

#59 BridgeInDesign Contact Sheet i CS3

Med Bridge og InDesign CS3 kan du lage et dokument med oversikt over bilder. For CS4 eller nyere gjøres dette ved å Outputte rett til PDF fra Bridge – dette kommer som tips #79.

Contact Sheet

1. Merk bildene du ønsker i Bridge
2. Gå til Tools->InDesign->Create InDesign Contact Sheet

Contact Sheet options

3. Du får da en mengde valg. Det viktigste er å sjekke under Page Setup (a) at du har rett dokumentstørrelse.

Andre nyttige funksjoner:
b) Hvor mange bilder du ønsker i bredden/høyden.
c) Lagre arket som pdf automatisk (velg f.eks. preset «Bonnier web» eller «Smallest File Size» hvis det skal mailes).
d) Oversikt over hvor stort dokumentet vil bli.

4. Når du trykker OK vil InDesign starte og etter en liten stund vil den være ferdig med å generere et ryddig dokument. Som du ser under legger den bildene og etikettene ryddig som separate lag så det er lett å redigere.

Contact Sheet

Pro-tips: I Contact Sheet-dialogen under Caption velge «Define...» for å endre hva slags metadata det skal stå under bildene. Alt av metadata kan vises, men kun noen få typer ligger inne som hurtigvalg.

Create of Modify Caption

%