% %
%

#61 BridgePhotoshop Vanlige bildeformater

Se ny video-tutorial!

Når man arbeider med bilder er det nødvendig å kjenne til de vanligste bildeformatene/filtypene, og hva de er egnet til. Her er en kort liste.

JPEG (.jpg)

Gir meget små filstørrelser, og er beregnet for fotografier.

Variabel komprimeringsgrad. Komprimeringen fjerner bildeinformasjon og gjør derfor filen dårligere hver gang den åpnes og lagres på nytt (selv om det ikke er gjort andre endringer). Derfor uegnet som «mellomlagring» for filer som skal redigeres, men godt egnet for foto på web grunnet de små filstørrelsene.

JPEG er uegnet for illustrasjonsgrafikk som tekst, logoer o.l. da denne typen grafikk med rene flater og skarpe kanter gjør komprimeringen veldig tydelig.

Benytt «Save-for-web» når du lagrer lavoppløste bilder.

JPEG compressionJPEG compression

PSD (.psd)

Dette formatet bør brukes for originaler/arbeidsfiler som har transparency og layers.

Photoshop Document. Photoshop sitt eget bildeformat. Ingen komprimering så det blir store filer, men til gjengjeld vil alt av bildeinformasjon beholdes, inkludert transparency, layers, paths, channels, osv. Anbefales også når man har behov for transparency o.l. i bilder som skal brukes i InDesign.

PSD

TIFF (.tif)

Egnet for bilder hvor du ikke har behov for layers og liknende, og hvor du vil spare litt plass uten å tape noe bildeinformasjon.

Et meget vanlig bildeformat, spesielt når man arbeider mot trykk. TIFF-filer bør komprimeres med «LZW» som i motsetning til JPEG er tapsløst (du taper ikke kvalitet). LZW vil ca. halvere filstørrelsen i forhold til et ukomprimert bilde (men dette varierer veldig ut i fra bildet). Egnet for alle typer bilder.

Lossless compressionLossless compression

GIF (.gif)

Utdatert web-format (bruk heller PNG), men det eneste formatet i denne listen som støtter enkel animasjon.

Maks 256 farger, tapsløs komprimering, støtte for gjennomsiktighet (men ikke delvis gjennomsiktighet, så uegnet for å få jevne kanter). Egnet for illustrasjonsgrafikk. Benytt Save-for-web når du lagrer i dette formatet.

Lossless compression8-bit color depth

PNG (.png)

Tapsløs komprimering meget godt egnet for illustrasjonsgrafikk (ikke foto). Benyttes hovedsaklig til lavoppløste bilder på web.

Kan lagres med opp til 256 fargetoner og simpel gjennomsiktighet («PNG-8»), men kan også lagres i fullfarge med ekte gjennomsiktighet («PNG-24»).

Benytt Save-for-web når du lagrer i dette formatet. Gir meget små filer for illustrasjonsgrafikk.

Lossless compressionTransparency8-bit color depth

Oppsummering av mine anbefalinger:

JPEG = foto på web; små filstørrelser
PNG = illustrasjonsgrafikk på web; små filstørrelser
GIF = Animasjon
TIFF (m/LZW) = bilder hvor du vil bevare kvaliteten; mellomstore filstørrelser
PSD = Originalbilder med layers og transparency; store filstørrelser

%