% %
%

#62 InDesign Gi mange rammer samme størrelse

Har du en bunke rammer og du ønsker at de alle skal ha samme høyde (eller bredde)?

Objekter

Merk ett av objektene og skriv inn høyden manuelt.

Bredde og høyde

Merk de andre objektene og gå så rett til Object -> Transform Again -> Transform Again Individually

Transform Again Individually

Dette vil sette alle objektene til høyden du skrev inn.

Transformed

Ekstra-tips: Det er mulig du også har behov for å gå på Window -> Align for å justere posisjonen.

Align

I tips #70 skal vi se hvordan vi kan fordele objektene så det blir nøyaktig like stor avstand mellom de.

%