% %
%

#70 IllustratorInDesign Disitribuer med lik avstand

Uneven spacing

For å få samme avstand mellom flere objekter kan vi benytte en av de mange mulighetene i Align-panelet; «Distribute Spacing»

InDesign: Window > Objects & Layout > Align
Illustrator: Window > Align

Align

  1. Velg om det skal fordeles i forhold til de markeringen eller siden (1).
  2. Hvis du ønsker en bestemt avstand kan du angi denne nederst (2).
    I Illustrator CS4 må du klikke en enkelt gang på ett av objektene (sette den som referansepunkt) for å få dette valget.
  3. Når du har valgt valgene du ønsker kan du trykke «Distribute» (3) for å utføre distribusjonen.

Resultat uten angitt avstand (de magenta og røde boksene flytter seg ikke):

Distributed spacing

Resultat med angitt avstand:

Distributed spacing

Ønsker du å gi boksene samme høyde (eller bredde) se Adobe-tips #62.

%