% %
%

#82 Photoshop Selektiv fargejustering med Hue/Saturation

Hue/Saturation virker på overflaten som et ganske simpelt verktøy uten så mye nytteverdi ut over å kunne endre fargemetningen (og selv da gir Vibrance – i CS4 og nyere – ofte et penere resultat).

Her skal vi se på hvordan vi kan benytte Hue/Saturation til å selektivt justere en farge i et bilde. I dette tilfellet har vi et foto (jeg har tatt et utsnitt) hvor hvitbalansen er justert fint, men det kommer et kaldt grønn lys fra vinduet som gir et fargestikk i det hvite. Vi skal nå fjerne denne fargen.

Bilde med fargestikk

1. Legg til et Hue/Saturation justeringslag. Du finner justeringslag i Layers-panelet (alle versjoner), eller i Adjustments-panelet (CS4 og nyere).

Hue/Saturation Adjustment Layer Hue/Saturation Adjustment Layer

2. I Hue/Saturation dialogboksen som kommer opp som et eget vindu (CS3 og eldre), eller i Adjustments-panelet (CS4 og nyere) kan du nå gå på den lille drop-down-menyen og velge Cyans eller Greens som utgangspunkt (da dette er omtrent fargen vi skal justere).

Cyan Hue/Saturation Adjustment

3. Velg den lille pipetten nede til venstre, og klikk en gang på fargen i bildet du ønsker å fjerne. Sett så Saturation til -100. Du vil se i forløpningen nederst at Grønntoner nå blir grå. Det samme vil gjenspeiles i bildet hvis Preview er slått på.

Desaturate GreensGreens desaturated

4. De små håndtakene mellom de to forløpningene nederst viser deg hvilken del av spekteret som berøres. Mørkt grått betyr 100 % påvirkning, lys grå betyr gradvis mindre påvirkning frem til det hvite området som ikke påvirkes. Trekk i håndtakene slik at de omfatter alle de fargetonene du trenger å fjerne i bildet.

Spectrum

Bonus-tips: Når du trekker i håndtakene for å endre hvilke farger som berøres kan det være en god ide å midlertidig skru Saturation til +100. Da ser du tydelig i bildet ditt hvor de berørte fargene befinner seg.

5. Når du er fornøyd med hvordan de blågrønne tonene i bildet forsvinner, kan vi trykke OK (i CS3) returnere til bildet. Justeringen påvirker også fargen på trærne utenfor, så nå må vi bringe frem igjen fargen i områder som ikke skal berøres.

6. Velg Brush Tool og en myk pensel. klikke en gang på masken til justeringslaget (for å merke den) og mal over de områdene hvor du ønsker å bevare fargetonene. Du maler nå i lagmasken til justeringen, og slik velger du hvilke områder Hue/Saturation ikke skal påvirke.

Greens removedLayer Mask

7. Sett blending mode til «Colour». Du vil da unngå at det blir lysere/mørkere og støy vil ikke fremheves like mye.

8. Til slutt kan du forsøke å dempe Opacity på laget for å tone ned hele justeringen hvis den er for kraftig.

%