% %
%

#83 Photoshop Clipping mask

Må ikke forveksles med Layer Mask (vanlig lagmaske) og Vector Mask.

I Photoshop kan man benytte et lag som maske for et annet. Dette kan for eksempel brukes til å legge en tekstur «inn i» et annet lag. I dette eksempelet skal jeg bruke et bilde av tre som tekstur på et tekstobjekt.

Text Layer + Wood texture
1. Legg laget (eller lagene!) som skal maskeres over laget som skal benytte som maske.

Layers

2. Hold nede Alt/Option og klikk mellom lagene (a) i Layers-panelet. Alternativt gå til Layer > Create Clipping Mask

Clipping Mask

Voilá!

Text as clipping mask

 

Flere eksempler:

Her er et par mer avanserte eksempler på hvordan Clipping Mask kan benyttes i kombinasjon med flere lag:

Clipping Mask examples

%