% %
%

#84 Photoshop Få mer ut av Info-panelet

Under Window > Info finner du Info-panelet til Photoshop. Ofte er standardinformasjonen ikke den mest nyttige.

Info Panel

1. Gå til panel-menyen og velg Palette Options...

Palette Options

2. Her kan du nå selv velge hva du vil skal vises i Info-panelet. Her er mine valg:

Info Palette Options

3. Med disse valgene ser det nye Info-panelet slik ut:

Info Panel improved

%