% %
%

#95 InDesign Rotert visning av sider

Fra og med InDesign CS4 kan visningen av et oppslag (spread) i InDesign roteres. Det er kun visningen av oppslaget som roteres for å gjøre arbeid enklere – selve oppslaget er uforandret.

For å rotere et oppslag gå på View > Rotate Spread > * eller høyreklikk i Pages-panelet > Rotate Spread View > *.

Rotate spread

I dette eksempelet har jeg rotert oppslaget 90 grader mot klokka (CCW/Counterclockwise):

Rotated spread

Legg merke til at oppslaget får et lite rotasjons-symbol i Pages-panelet. Du kan fjerne eller endre rotasjonen fra samme meny som du slo den på.

%