% %
%

#100 Photoshop Retusjering av hud

Tips nummer 100! Dette må feires med et skikkelig stort tips!

Dette tipset får en del trafikk og jeg ønsker derfor å skyte inn at dette tipset benytter en avansert teknikk som kalles frekvensseparering. Dette er overkill i de fleste tilfeller. Se også tipset Arbeidsflyt for bildebehandling/retusjering.

Denne gangen går jeg gjennom min arbeidsflyt for å utføre profesjonell retusjering av hud i Photoshop. Profesjonelle vil ofte bruke alt mellom to timer og en hel dag for å få et slikt bilde «perfekt» (men du kan selvsagt bruke mye mindre tid hvis du ikke er like nøye). Det er mange teknikker man kan benytte, og hva som er best varierer veldig fra bilde til bilde og person til person. Dette dermed bare er min generelle fremgangsmåte, og ikke en endelig fasit på hva som er best for deg. Tegnebrett (f.eks. fra Wacom) anbefales sterkt, men er ikke påkrevd.

Tips!

Vær forsiktig så du ikke overdriver justeringene da det fort vil virke unaturlig. I de fleste steg er det ofte lurt å skru lag av/på for å se før/etter – da er det lettere å se om man har tatt i for hardt. Gjør derfor nye justeringer på nye lag slik at du enkelt kan angre deg eller justere ned opacity.

Vi starter helst med et høyoppløst foto hvor vi kun har utført raw-konvertering. I dette eksempelet benytter jeg for enkelhets skyld et JPEG stock-foto fra (og med) Nemolumos som dere også kan laste ned.

Her ser vi før og etter:

UtgangspunktResultat

FørEtter

1. Ta sikkerhetskopi av originalen.

Dupliser bakgrunnslaget og skjul originalen. Dette er vår av originalbildet og vil la oss gå tilbake eller lett sammenlikne retusjeringen med originalen.

Duplicated background layer

2. Fjern de tydeligste urenhetene

Benytt nå healing brush (content-aware Spot Healing Brush i CS5 er også et godt alternativ) for å fjerne de mest åpenbare uønskede flekkene på huden og generelt i bildet, og vanskelige flekker (de som er inntil kanter). Områder jeg gjorde dette på er her merket med rødt:

Healed areasFørEtter

3. Liquify

Dupliser laget på nytt og kall det «Liquify». Utfør Filter > Liquify for å justere kroppsfasong og liknende.
Ta deg god tid; hvis du må endre mer senere vil det være mye mer jobb (da du da enten må slå sammen lag eller utføre samme justering på mange layers).

I dette bildet er det lite som kan gjøres så jeg har justert BH-størrelsen en smule for eksempelets skyld.

Liquify

Er du fornøyd kan du slå sammen lagene (cmd-e i OS X/ctrl-e i Windows). Vi har nå et godt utganspunkt for å jevne ut huden.

Liquify on new layer

4. Kjør action som lager nyttige layers for å jevne ut hud

Kjør action Window > Action > Skin Retouch Setup (Last ned her og åpne filen og den vil bli lagt til i Photoshop).

Run action

Photoshop vil spørre deg om 2 filtre (standardverdiene er ok for dette bildet hvis du er usikker):

 • Surface Blur: Velg en radius som fjerner alle uønskede ujevnheter i huden. Pass på at threshold ikke står for lavt (da vil ikke all hud bli jevnet ut) – det er bedre at den står for høyt.
 • Gaussian Blur: Velg en radius som akkurat fjerner porer og de minste detaljene i huden (ofte 1-10 px).

Hva gjør denne actionen?

Du kan selv studere den steg for steg i detalj, men kort fortalt så trekker den ut de høyfrekvente detaljene i bildet (porer/tekstur) og legger det på et eget lag, mens den resterende lavfrekvente informasjonen (hudtoner/lys/skygge) ligger under. Radiusen som benyttes i separeringen er den du oppgir i Gaussian Blur-fiteret.

Den legger også en ekstra uskarp versjon av hudtonene i et lag kalt «Band Stop» som kan benyttes hvis man ønsker mer ekstrem utglatting av huden (fjerner frekvensene mellom verdiene man oppgir i blur-filtrene).

Til slutt lager den et par tomme lag som vi senere kommer til å benytte under retusjeringen.

Når «Skin Retouch Setup» er ferdig med å kjøre, vil bildet se uforandret ut, men du vil ha fått en rekke nye lag:

Skin Retouch Setup

Fargejusteringer vil bli gjort over disse lagene senere, men for å bedre se hva som foregår underveis kan du godt legge til et Curves Adjustment Layer (auto fungerer greit her) nå for grovjustering.

5. Kraftig utglatting (valgfritt)

I masken til «Low freq» kan du nå male inn de områdene du ønsker å se kraftig utjevnete hudtoner ved å vise det underliggende Band Stop-laget. Benytt en litt myk sort pensel (trykk «d» for å tilbakestille fargene), og vær veldig forsiktig nær kanter. Du kan raskt bytte mellom sort/hvit farge (skjul/vis) mens du maler masken ved å trykke «x». Min maske er her merket med rødt:

Band Pass mask Layer mask

De avdekkede områdene vil fort se ut som «Barbie-hud» når du zoomer ut eller senere krymper bildet. Ønskes et mer «naturlig» resultat må du gå mye mer forsiktig frem; du kan forsøke med en svakere maske (i CS4 og nyere kan du redusere «Density» i Window > Masks), lavere radius på Surface Blur-filteret (når du kjører action) eller å hoppe over dette steget.

FørEtter

For eksempelets skyld har jeg glattet ut huden ganske kraftig.

6. Retusjer huden

Nå kommer den første store jobben. Du kommer til å bytte mellom å retusjere de lavfrekvente og det høyfrekvente laget etter behov mens du beveger deg rundt bildet (100% zoom anbefales for å jobbe med detaljene). Husk at du ikke behøver å begrense deg til huden (det er også genialt for å glatte ut stoff og fjerne noen typer flekker).

I. Retusjer hudtonene (Low freq)

Arbeid på Low freq retouch-laget, og lag eventuelt flere midlertidige lag etter behov. Gi ekstra oppmerksomhet til omrdåene (kantene) vi ikke masket i forrige steg.

low freq retouch layer

Benytt Clone Stamp tool (myk pensel og lav opacity/flow) og Healing Brush for å justere lyshet/hudfarge og jevne ut hudtonene der det er behov. Verktøyet må stå på Sample «Current & Below». Føler du deg sikker kan du også benytte Brush Tool (sample farge ved å holde inne option/alt).

Sample below

Her kan det være lurt å skjule laget Hi freq for å se hva som skjer (skru det av/på etter behov). Områdene vi masket i steg 5 vil antagelig virke helt jevne og ikke ha behov for mer arbeid (og har spart oss for mye tid).

FørEtter

II. Retusjer detaljene (High freq)

Arbeid på laget High freq-laget, og lag eventuelt flere midlertidige lag etter behov (en rask teknikk er å duplisere High freq, endre blending til Normal og velge High freq som clipping mask).

High frequency layer

Benytt Clone Stamp tool (husk mykeste pensel og lav opacity/flow) og Healing Brush for å klone og jevne ut porer og andre detaljer i huden. Verktøyet må stå på Sample «Current Layer». Det er først nå du vil helt fjerne rynker og uren hud.

Sample Current Layer

FørEtter

7. Lysne og mørkne (Dodge & Burn)

I dette siste tunge steget skal vi manuelt legge på skygger og høylys. Jeg gjør dette på ett lag her, men det kan godt fordeles på flere. Her er det ekstremt nyttig å ha et tegnebrett for et raskere og bedre resultat. Jobb på Dodge/Burn-laget; dette laget er et 50 % grått lag satt til Soft Light blending mode.

Hvis du ikke har lagt på et Curves-lag øverst i dokumentet kan du gjøre dette nå (auto funker ok) for å bedre se resultatet.

Dodge & Burn

Benytt en stor myk pensel og Dodge- og Burn-verktøyene for å forsiktig legge på skygger og høylys. Du kan også benytte Brush Tool og bytte mellom sort og hvit ved å trykke x. Benytt mindre penselstørrelse for detaljer. Ta deg god tid. Skru laget på/av for å se hva som skjer. Mal med 50 % grå for å «viske ut» noe i dette laget eller bruk Eraser Tool eller en maske.

Bruk denne teknikken på hele bildet, ikke bare huden.

Før og EtterDodge & Burn-layer

8. Fargejusteringer

Nå er vi ferdige med selve retusjeringen, og det gjenstår å justere kontrast, farger og liknende etter ønske. Bruk Adjustment Layers, og bruk masker når du må begrense effekten til et område (f.eks. til et øye).

Result

Her står du fritt til å være så kreativ du måtte ønske, jeg har samlet mine justeringer i en gruppe. Du kan godt slå sammen lagene i gruppen «Frequency Separation» hvis du vil gjøre filen mindre og raskere å arbeide på.

Adjustment layers

9. Sharpening

Til slutt utfører vi ønsket oppskarping av bildet – bruk den metoden du liker best. Det er ofte vanlig å legge litt ekstra skarphet på fokuspunkter som øynene, og litt mindre skarphet på hud.

Siden dette ikke er fokus for dette tipset, så gjør vi det enklest mulig:

I. Layers > Flatten Image
II. Filter > Sharpen > Unsharp Mask...
III. Edit > Fade Unsharp Mask... > Mode > Luminosity (så fremhever den ikke fargestøy)

Hvor kraftig og hvor stor sharpening vil avhenge av personlig smak og hvordan bildet skal benyttes. Skal det trykkes/printes i 300 ppi kan man forsøke med 2–3 px radius, og skal det benyttes på skjerm bør du først skalere bildet til helt rett størrelse før du skarper det (forsøk 0,3–1 px radius).

10. Resultat

Her er mitt resultat (skarpet for skjerm) med ekstrem utglatting av huden for eksempelets skyld:

Photo by Nemolumos. Retouching by Jonas M. Rogne

Du kan laste ned min PSD-fil hvis du vil se hvordan filen min er bygget opp og studere den nærmere.

Merknader

Selv bare i løpet av tiden jeg brukte på å skrive dette tipset har jeg justert og forbedret arbeidsflyten min; det er alltid rom for forbedringer og øvelse gjør mester. Under følger noen tips til alternativer:

 • Dodge og Burn på separate lag.
 • Dodge og Burn: I stedet for et tomt/grått lag med soft light blending, lag et Curves adjustment layer som lysner (dodge), og ett som mørkner (burn) bildet. Arbeid så i maskene.
 • I stedet for et Band Stop-lag som består av Surface Blur, lag en kopi av Low freq-laget, merk områdene du vil gjøre uskarpe (myk markering), og legg på Gaussian Blur. Dette hjelper deg å unngå problematiske kanter. Reduser opacity og/eller bruk en maske for å blende inn effekten der du ønsker den.
 • Bytt ut Surface Blur med Gaussian Blur for Band Stop-laget. Dette gjør actionen raskere å kjøre.
 • Bytt ut Gaussian Blur med Surface Blur i separeringsdelen til actionen (NB: den vil bli en del tregere på store bilder). Det burde gjøre det litt lettere å arbeide nære kanter.
 • Last ned Action-set for frekvens-separering inkl. mitt oppdaterte oppsett for hud-retusjering og Band Stop.
  Både for 8 og 16-bits bilder!
 • Pro-tip: Separer bildet mer enn én gang med forskjellig radius-verdier.
 • Last ned mine actions for sharpening (8 bit / 16 bit)
%