% %
%

#49 InDesign Align Stroke

Vanligvis når man legger til en kantlinje («stroke») på et objekt sentreres den rundt kantlinjen og gir like mye linje på utsiden og innsiden. Dette er ikke alltid den mest nyttige løsningen, spesielt hvis man har tykke linjer eller objekter med forskjellig strektykkelse skal flukte:

Align Stroke

Som du ser i bildet over har man i Stroke-panelet (Window->Stroke) tre valg under «Align Stroke». Disse er Center, Inside og Outside.

Outside og Inside:
Stroke Alignments

Bonus-tips: Valgene for «Cap» og «Join» lar deg runde av skarpe hjørner eller endene på en linje.

%