% %
%

#107 InDesign Live Preflight

Fra og med InDesign CS4 er det mulig å benytte Live Preflight for å fortløpende kontrollere dokumentet for en lang rekke vanlige feil. Dette gjør at man kan fange opp feil tidlig i prosessen.

Du kan se Preflight-status nede til venstre i dokumentet:

Live Preflight

Ved å dobbeltklikke på denne statusen (eller under Window > Output > Preflight) finner du Preflight-panelet.

Live Preflight Panel

  1. Hvilken preflight-profil som skal benyttes til å kontrollere dokumentet. Definerer hva det skal sjekkes etter.
  2. Oversikt over feilene i dokumentet. Gruppert i kategorier.
  3. Sidetall og link til feilen. Trykk her for å vise feilen i dokumentet.
  4. Detaljert informasjon om feilen og forslag for å løse den.

Standard-profilen Basic sjekker bare etter manglende fonter, bilder og tekst som ikke får plass i tekstboksen. Man bør derfor lage en egen profil, eller laste ned en profil noen andre har laget.

Gå til panelmenyen og velg Define Profiles...

Define Preflight Pofiles

Define Preflight Profile

  1. Trykk plussknappen for å opprette en ny profil.
  2. Gi den et navn.
  3. Huk av for hva du vil den skal sjekke.
  4. Du kan også importere (Load Profile...) og eksportere (Export Profile...) profiler.

Tilbake i panelmenyen kan du velge Preflight Options... og sette din nye profil som «Working profile». Da vil alle nye og åpnede dokumenter kjøre denne sjekken. Pass på at Enable Preflight for All Documents er på.

Preflight Options

Last ned mine Preflight Presets for trykk/print og for skjerm. De kan være et godt utgangspunkt for dine egne profiler.

Bonus-tips

For store komplekse dokumenter kan man oppleve at enkelte preflight-profiler treger ned InDesign mens man arbeider. Da kan det være lurt å skru av Preflight midlertidig, eller bytte til en enklere profil mens man arbeider. I preflight-panelet kan man også begrense hvilke sider som skal sjekkes.

%