% %
%

#108 Photoshop Assign Profile og Convert to Profile...

Når man arbeider med bilder er det viktig at man har kontroll på hvilken fargeprofil bildet har.

Kort om fargeprofiler

De to vanligste RGB-fargeprofilene heter sRGB og AdobeRGB. Kort fortalt er sRGB standard på nett og i programmer uten fargestyring og tilsvarer omtrent hva en vanlig skjerm kan vise. AdobeRGB har et større fargeomfang og benyttes mer av profesjonelle fordi det er bedre egnet for trykk.

Antall fargeverdier i et bilde er fast (i et 8-bits bilde er det bare 256 fargeverdier per fargekanal). En fargeprofil forteller hvordan hver av disse fargeverdiene i bildet skal vises. For eksempel gir fargeverdien #dc0000 en klarere rødfarge i AdobeRGB enn i sRGB. Derfor er det viktig at rett fargeprofil er tilordnet bildet slik at bildet vises rett.

En grei måte å følge med på hvilken fargeprofil et bilde har er å ta opp den lille menyen nede til venstre i et bilde og huke av for Document Profile. Da vises det nederst i vinduet.

Show Color Profile

Assign Profile

Edit > Assign Profile... i Photoshop lar deg tilordne en profil til et bilde. Fargeverdiene i bildet forblir uforandret (men bildet endrer antagelig utseende).

Dette er noe du har behov for hvis et bilde ikke har en tilordnet profil («untagged profile»). Du bør da tilordne rett profil for å sikre deg at fargene vises korrekt. Bilder på nettsider har ofte ingen fargeprofil; disse skal da vanligvis assignes sRGB.

Assign Profile

Convert to Profile

Edit > Convert to Profile... i Photoshop lar deg konvertere fargene fra en fargeprofil til en annen. Fargeverdiene endres for å bevare utseende (så langt det er mulig). Etter konverteringen bør bildet i de fleste tilfeller se identisk ut.

Farger som ikke ekisterer i kildefargerommet endres som standard til den nærmeste fargen i målfargerommet («Relative Colorimetric»). Det betyr at noe informasjon kan gå tapt hvis de ligger utenfor det målfargerommet kan vise (dette er spesielt merkbart når man konverterer fra RGB til CMYK).

Convert to Profile brukes vanligvis for å konvertere fra AdobeRGB og til sRGB, eller for å konvertere fra RGB til en bestemt CMYK-profil.

Convert to Profile

Relaterte tips:

%