% %
%

#111 InDesign Rydd opp tekst med Find/Change

Ofte får man tekst med mange typiske feil når det kommer til f.eks. tegnsetting som det er vanskelig og tidkrevende å finne og rette manuelt. Da kan man bruke Find/Change.

Find/Change er et kraftig verktøy som kan gjøre mange avanserte søk/erstatt-operasjoner i dokumentet. I dette tipset skal vi holde det enkelt og bruke Find/Change for å fikse noen enkle feil.

Gå til Edit > Find/Change... (Cmd/ctrl+F). Du får da et vindu som ser omtrent slik ut:

Find/Change

  1. Finn dette...
  2. ...og erstatt med dette.
  3. I hele dokumentet... (Man kan også velge «Story» som kun går gjennom valgte tekstbokser).

Man kan – i tillegg til vanlig tekst – søke og erstatte tabulator, linjeskift og andre spesialtegn; disse finner man under det lille @-symbolet. Dette er ekstremt nyttig. I dette eksempelet velger jeg å erstatte linjebrudd (line break) med nytt avsnitt (paragraph).

Special characters

Når du har valgt hva du vil søke og erstatte anbefaler jeg å trykke Find et par ganger for å se om den finner det du ønsker; velg så Change All for å utføre erstatningen på all teksten.

Her er noen nyttige søk du kan gjøre for å renske opp vanlige feil:

Problem

Finn hva

Endre til

Erstatt to bindestreker med tankestrek

--

^-

Fjern doble mellomrom

[space*][space*]

[space*]

Fjern doble tabulatorer

^t^t

^t

Fjern tomme/doble avsnitt

^p^p

^p

Erstatt tre punktum med ellipse

...

^e

Fjern mellomrom i slutten av avsnitt

[space*]^p

^p

Fjern mellomrom i starten av avsnitt

^p[space*]

^p

Tab i slutten av avsnitt

^t^p

^p

Tab i starten av avsnitt

^p^t

^p

Fjern alle ekstra linjeskift (alle typer)

Velg Query «Multiple Return to Single Return»

Fjern alle ekstra mellomrom

Velg Query «Multiple Space to Single Space»

* mellomromstasten

Merk at noen av disse bør kjøres flere ganger (f.eks. hvis det er mer enn to etterfølgende mellomrom).
Send meg gjerne forslag på flere kommandoer å føye til listen!

Hvis du lager deg et nyttig søk kan du lagre det ved å trykke på det lille diskett-ikonet øverst i dialogboksen. Da kan du når som helst hente frem søket ditt i Query-listen.

Save query

Bonus-tips

  1. Nederst i boksen kan man søke og erstatte styles og tekstformatering.
  2. Under GREP kan man bruke GREP-kommandoer for avanserte søk («finn tegn som repeterer tre eller fler ganger»)
  3. Under Glyph kan man finne et bestemt tegn («Erstatt bullet-tegn i fonten Zapf dingbats med en liten pil»).
  4. Under Object kan man søke og erstatte formatering og effekter på objekter (for eksempel «gjør alle røde strokes sorte», «Gjør alt farget med Registration om til 4-farge sort» eller «Fjern alle drop shadows»).
%