% %
%

#116 InDesign Marger i tekstbokser

Hvis man setter bakgrunnsfarge og kantlinje på en standard tekstboks i InDesign merker man at teksten går helt ut til kanten. Man kan selvsagt lage en ny boks bak tekstboksen og legge formattering på den, men det finnes en enklere vei:

Text box

1. Høyreklikk på tekstboksen og velg «Text Frame Options...».

Text Frame Options

2. Sett Inset Spacing til den ønskede paddingen (margen).

Padded text box

%