% %
%

#12 Photoshop Øk kontrast med Curves

Det anbefales at du først leser tipset Endre lyshet med Curves.

For å justere kontrast virker det naturlig å bruke justeringen kalt «Brightness/Contrast...», men dette gir oss lite kontroll over resultatet. Curves kan gjøre nøyaktig det samme (samt MYE mer jeg ikke tar med i denne ukes tips) med mye bedre kontroll.

Først åpner vi bildet, og legger til adjustment layeret «Curves»:

Curves I CS4 og CS5 kan du også gå hit: Adjustments panel

Curves adjustment layer

Vi får da et Curves-lag, og Curves-dialogen kommer opp. I CS4 og CS5 kommer det i justeringspanelet og ikke eget vindu:

CS3 og eldre:Curves CS4 og CS5: Curves

Curves-dialogen gir kanskje ikke mening med en gang, men det er verdt å bruke et par minutter på å forstå hvordan kurven fungerer: X-aksen vi ser her viser Input, altså hvilken lyshet vi har fra før. Y-aksen viser hvilken lyshet vi ønsker det skal bli. En rett line som her gjør da at sort blir sort, grått blir grått og hvitt blir hvitt. For å gjøre mellomtonene mørkere kan vi gå midt på kurven og dra den litt nedover, eller oppover for å lysne. Det er lettere å forstå hvis du prøver å dra litt i kurven selv.

For å øke kontrast i et bilde så skal vi øke forskjellen mellom de lyse og de mørke områdene. Dette gjør vi generelt ved å dra den venstre siden litt ned (mørkne det mørke) og ved å dra høyre side litt opp (lysne det lyse). Målet er en S-formet kurve:

Curves Før Etter

Finjuster punktene til du er fornøyd med resultatet.

3 bonustips for de erfarne:

  1. I dette eksempelet ser du fra histogrammet bak kurven at vi med fordel her kan flytte sort- og hvitpunkt:
    Curves
  2. Hvis du tar tak og drar i trekantene under sort- og hvitpunktet og drar i de, kan du samtidig holde nede alt(option) for å se hvor og når fargene «klipper» (brenner ut).
  3. Benytt masken til Curves-laget hvis du bare vil gjøre justeringen på deler av bildet.

Se også «Juster hvitbalanse med Curves» i Adobe-tips #38.

%