% %
%

#123 Photoshop Blending Modes: Kontrast

Blending ModesDette er en del av en serie tips hvor jeg går gjennom Photoshops Blending Modes, og ser på noen smarte bruksområder. Blending Modes vil du finne igjen i mange andre programmer utover Photoshop.

Blending Modes velges vanligvis i Layers-panelet for å blande et lag med de underliggende. Mange verktøy kan også bruke Blending Modes.

Denne uken skal vi se på Blending modes som både lysner og mørkner bildet.

Se også:
Blending Modes: Mørkne
Blending Modes: Lysne

 

Example layers

Overlay

Overlay

Kombinerer Multiply og Screen. Lyse deler av det overliggende laget lysner bildet, og mørke deler mørkner. 50 % grå blir gjennomsiktig (påirker ikke bildet). Hvis du overlayer et bilde med seg selv tilsvarer den et Curves-layer med en S-kurve.

Soft Light

Soft Light

En mykere versjon av Overlay. Ren sort og ren hvit i det overliggende laget fører ikke til ren sort og hvit (den beskytter altså bedre mørke skygger og høylys i forhold til Overlay).

Hard Light

Hard Light

Kombinerer Multiply og Screen slik som Overlay, men øker samtidig kontrasten.

Vivid Light

Vivid Light

Vivid Light kombinerer kombinerer Color Dodge og Color Burn (avhengig av om pikslene er lyse eller mørke). Øker konstrasten og gir ganske ekstreme resultater.

Linear Light

Linear Light

Fungerer som Vivid Light men lysner/mørkner i stedet for å justere kontrasten. Dette gir et mykere resultat enn Vivid Light, men kraftigere resultat enn Overlay.

Pin Light

Pin Light

Pin light bytter ut fargen til det underliggende laget avhengig av lysheten. Hvis B er lys og A er mørkere enn B så brukes fargen fra B. Hvis B er mørk og A er lysere enn B så benyttes fargen fra B.

Hard Mix

Hard Mix

Dodge og burn som er så ekstrem at vi ender opp med 0 eller 255 i hver fargekanal – vi sitter da igjen med sort, hvit og rene primær-/sekundærfarger. Bildet ender altså opp med maks 8 forskjellige farger. Minner om posterize.

Nyttige Bruksområder

Disse blending modesene er ofte de mest spennende når du skal legge effekter på bilder. Alle (minus Hard Mix og Pin Light) gir resultater som minner om hverandre og man kan med fordel prøve seg frem med samtlige for å se hvilken som gir best resultat (husk at du kan justere opacity).

Overlay

 1. Overlay er vanligvis det første man forsøker i denne gruppen Blending Modes. Gir generelt spennende effekter og ønsker du et kraftigere resultat bytt til Hard Light og Linear Light.
  OriginalOverlayHard Light
 2. Legg Gaussian Blur på et bilde og blend med Overlay for å gi en diffus glød til farge og kontrast.
 3. Overlay benyttes ofte som Blending Mode på et High Pass oppskarpingslag.
 4. Man kan øke kontrasten i et bildet ved å bruke Overlay til å blende det med seg selv.

Soft Light

 1. Når Overlay brenner ut skygger og høylys eller generelt er for kraftig, forsøk Soft Light.
  Blending Modes

Linear Light

 1. Benyttes ofte til frekvensseparering og oppskarpingslag.
  Frequency separation
 2. Bruker du Linear Light til effekter må du ofte skru ned opacity for å dempe effekten.
%