% %
%

#128 InDesign Stilsett mange avsnitt samtidig

Ofte er det forutsigbart hvilke paragraph styles som kommer etter hverandre. Man kan da tilordne alle disse til en tekst med to klikk.

1. Først må du sørge for at stilene er opprettet, og at det i de aktuelle stilene er angitt hva etterfølgende stil skal være:

Paragraph Style Options, Next Style

2. Når stilene er opprettet, merk teksten som skal stiles.

Select text

3. Høyreklikk så på stilen du skal starte med (i dette tilfellet «Tittel») og velg «Apply "stilnavn" then Next Style».

4. Og vips så er teksten ferdig stilet:

Bonus-tips:

  • Du kan i stilene angi Nested Styles og mer avanserte GREP Styles for å automatisk legge til varierende character styles i et avsnitt (som her hvor jeg har sagt at det første ordet i en byline skal være rødt).
  • Man kan også la den «siste» stilen henvise til den første for å få et repeterende sett stilerRepeating styles
%