% %
%

#129 Photoshop Technicolor-effekt

Før fargefilm ble oppfunnet ble andre teknikker benyttet for å filme og ta bilder i farger. Disse teknikkene var stadig i endring og veldig varierende resultater. «Two Strip Technicolor» var vanlig i Hollywood rundt 20- og 30-tallet.

Kort fortalt fungerte denne teknikken ved at man filmet den samme scenen med et rødt filter og et grønt filter, og så kombinere disse på forskjellige måter under fremkallingen.

Det er mange måter å simulere en slik effekt på og jeg viser her den enkleste metoden.

Original

1. Merk den Blå fargekanalen (Window > Channels) og skjul de andre.

Blue Channel

2. Vi skal nå overskrive den blå kanalen med den grønne. Gå til Image > Apply Image...

Apply Image

3. La valgene stå som bildet over; «Layer» skal stå til Background (eller Merged hvis du har flere lag), og Channel: Green. Blending skal stå som Normal. Trykk OK.

4. Voilá! Bildet vårt er nå sammensatt av kun rødkanalen og en cyan-farget grønnkanal.

Red-cyan two-strip

5. Hudfarger blir ikke spesielt pene, så hvis du ønsker kan du med fordel legge til litt gult. Dette kan for eksempel gjøres med et Curves-lag. Her har jeg også brukt rødkanalen som maske:

Final result

Gjør det raskere i fremtiden: Last ned mitt Action-sett for å lage two-strip Technicolor. Jeg benytter i flere forskjellige teknikker og det er enkelt å blande sine egne spennende fargekombinasjoner.

Merknader:

  • Du kan i steg to og tre selvsagt copy-paste grønnkanalen over den blå hvis du synes dette er raskere enn Apply Image.
  • Målet med disse effektene er ikke å simulere nøyaktig hvordan resultatet ble i den analoge tidsalderen, men å gi et uttrykk som ligger i nærheten. En nøyaktig simulering vil kreve store mengder arbeid.
  • Ønsker du at bildet faktisk skal se gammelt ut er det viktig å ta hensyn til flere elementer enn bare fargetoningen; belysning, fokus og dybdeskarphet i kameraet, vignettering, støy, riper og så videre.
%