% %
%

#137 InDesign InDesign Masters

Ofte har man i InDesign (mer eller mindre) faste elementer som skal gå igjen på flere sider (for eksempel sidetall). Da er det mulig å legge disse på såkalte Master-sider (så man unngår å måtte manuelt kopiere og oppdatere det på alle sidene).

Masters finner man øverst i Pages-panelet (Window > Pages).

InDesign Master Pages

I et standard dokument ligger det en master på alle sidene som heter «A-Master». For å redigere mastersiden, dobbeltklikk på «A-Master» i Pages-panelet.

Edit Master Page

Hvis du nå legger til noe eller gjøre endringer på Master-siden vil det dukke opp på alle sidene som bruker masteren. Bunntekst, bakgrunnsfarge, paginering, guides, marger og liknende er vanlige å definere på Master-siden.

Master page

Legg merke til at endringene jeg gjorde på mastersiden dukket opp på alle sidene i dokumentet.

Flere mastere i samme dokument

Det er mulig å ha mer enn èn master i et dokument. Du kan lage en ny master på følgende måter:

  • Trekk en eksisterende master ned på New-ikonet New Page i Pages-panelet for å lage en kopi av en eksisterende master.
  • Cmd/Ctrl-klikk på New-ikonet New Page i Pages-panelet for å opprette en ny blank master.

Multiple InDesign Masters

For å tilordne en master til en side, merk masteren i Pages-panelet, og trekk den ned på siden den skal ligge på.

Overstyr et master-element

På en side kan det hende du vil endre ett element på den siden uten å måtte lage en helt ny master bare for den siden. Da kan du holde inne cmd/ctrl og shift og klikke på et master-objekt. Det vil da bli «løsnet» fra masteren på den ene siden.

Unpin from master

Bonus-tips

  • Bruk den faste masteren som heter [None] på sider som ikke skal benytte noen faste elementer.
  • Mastere kan baseres på hverandre. En master kan tilordnes en annen ved å trekke den på masteren på samme måte som man trekker den på en side.
  • Du kan navngi en master (og velge prefiks-bokstav) ved å høyreklikke på den og velge Master Options...
    Master Options
  • Husk at master-elementer kan legges på forskjellige layers slik at det er enkelt å legge elementer henholdsvis over og under på de vanlige sidene (sidetall er for eksempel noe man ofte vil legge på et lag over de andre elementene).
  • Man kan Place tekst rett inn i tekstbokser på en side, selv om tekstboksene kommer fra Mastersiden.
%