% %
%

#138 IllustratorPhotoshopInDesign Hent ut bilder fra Word (docx)

Dette tipset er ikke avhengig av et bestemt Adobe-program, men er såpass nyttig at jeg like vel har inkludert det her.

Det er ofte et problem at man mottar bildemateriell man behøver lagt inn i et Word-dokument. Heldigvis finnes det en løsning som trygt lar deg hente ut bildene i uforringet kvalitet!

Dette tipset fungerer bare med «docx»-formatet og ikke det eldre «doc». Her er mitt eksempeldokument:

Word Document with images

1. Ta en backup av dokumentet for sikkerhets skyld.

2. Docx-filer er egentlig zip-pakkede filer, så for å se innholdet kan du endre navnet på dokumentet slik at det ender på .zip

Rename file

3. Pakk ut filene med ditt foretrukne pakkeprogram. For de fleste vil det være nok å dobbeltklikke på filen!

4. Alle bildene brukt i dokumentet finner du nå i mappen Word > Media.

Location of images in Word Document

5. Kopier ut bildefilene og gjør som du vil med de!

Merknader

  • Dette tipset fungerer bare med «docx»-formatet (Word 2007 og nyere) og ikke det eldre «doc».
  • Det fungerer uavhengig av operativsystem (OS X, Windows, osv.).
  • Til Windows kan jeg anbefale pakkeprogrammene 7-zip og Winrar.
%