% %
%

#140 Photoshop Rutenett (Grid)

I Photoshop kan du skru på et hjelpsomt rutenett etter behov.

For å slå det på, gå til View > Show > Grid

Rutenettet er mest nyttig hvis f.eks. markeringer og objekter «snapper» til rutenettet. Dette gjøres også under View-menyen ved å velge «Snap»:

Snap to Grid

For å endre størrelsen og inndelingen av rutenettet, gå til Preferences.
Windows: Edit > Preferences > Guides, Grid, & Slices...
OS X: Photoshop > Preferences > Guides, Grid & Slices...

Grid preferences

Velg måleenhet og hvor ofte de mørkegrå linjene skal opptre (gridlines), og hvor mange ganger den er finoppdelt i «subdivisions».

Her ser du mitt rutenett med innstillingene valgt ovenfor (Gridline per 128 px og 4 subdivisions – 32 px per stk.):

Grid

%