% %
%

#141 Photoshop Repeterende mønster (Pattern)

Vi kan lage et repeterende mønster i Photoshop som vi enkelt kan gjenbruke.

Først lager man et utsnitt av mønsteret man ønsker. Her kan det være meget nyttig å bruke et rutenett eller guides for å få nøyaktig oppmåling og plassering. Husk at mønsteret skal kunne repetere sømløst!

1. Her har jeg laget et lite mønsterutsnitt som skal se litt ut som karbonfiber:

carbon fiber pattern

2. Lag en (rektangulær) markering av området som skal repetere. Pass på at det blir helt nøyaktig.

Select pattern source

3. For å angi dette som et mønster, gå til Edit > Define Pattern. Gi den et navn.

Define Pattern

4. Mønsteret er nå ferdig! For å teste mønsteret kan du lage et nytt dokument, og legge til et pattern fill layer.

Pattern Adjustment Layer

Pattern Fill

Bonus-tips

  • Mønstre (Patterns) kan i tillegg til Pattern Fill Layers legges på som en lageffekt:

    Pattern Overlay
%