% %
%

#143 Photoshop Forstørring av bilder (interpoleringsvalg)

Klikk her for en nyere video-tutorial.

Interpolering

Når vi forstørrer digitale bilder så øker vi antall piksler i bildet. For eksempel hvis vi skal doble bredden og høyden til et bilde så må Photoshop generere en masse nye piksler (se under). Fargen til de nye pikslene beregnes ved såkalt «interpolering» av de nærliggende pikslene i det opprinnelige bildet.

Litt forenklet kan vi tenke at en ny piksel får gjennomsnittsfargen av de omkringliggende pikslene som vi kjenner til:

Upscaling an image

Det er vikitg å merke seg at vi ikke kan få frem flere nye detaljer i bildet ved å forstørre det (da denne informasjonen rett og slett ikke er der). I praksis så vil vi (vanligvis) miste noe informasjon hver gang vi foretar en slik interpolering – så det bør bare gjøres når det faktisk er behov.

Det finnes mange forskjellige algoritmer for interpolering, og i Photoshop har vi et noen varianter å velge mellom.

Forstørre et bilde i Photoshop

Men hvordan får vi så best resultat når vi skal forstørre et bilde i Photoshop?

Under Image > Image Size... kan vi nederst velge interpoleringsmetode. Ved forstørring av bilder vil jeg anbefale å benytte interpoleringsvalget «bicubic smoother». Den gir et litt mykere resultat som ikke virker så pikselert.

Interpolation choices in Photoshop

Her er en sammenlikning mellom metodene:

Bicubic interpolation comparison

Et unntak det er verdt å merke er når man ønkser å forstørre noe uten noen som helst utjevning av pikslene. Dette kan for eksmpel gjelde «pixel art», ikoner, skjermbilder, e.l. Da må man velge «Nearest Neighbor».

Nearest Neighbor

 

Merknader

  • Interpolering skjer ved all resampling av bildeinformasjon, f.eks. ved rotering og forminsking av et bilde. Siden man mister kvalitet ved hver interpolering bør man utføre så mye som mulig i ett steg. For eksempel er det bedre å rotere et bilde 45 grader enn å rotere det først 20 grader og så 25 grader.
  • Ved forminsking av bilder anbefaler jeg å bruke standardvalget Bicubic. Bicubic Sharper er en mulighet men jeg synes resutlatet er skarpet for hardt. Dette er noe smak og behag så se selv hva som blir best på ditt bilde.
  • Hvis du forminsker et bilde i Photoshop med bicubic interpolering er det ofte ønskelig å skarpe bildet litt i ettertid.
%