% %
%

#146 InDesign Gjør utregninger i utfyllingsfelter

Hvis du skal flytte et objekt 3 cm, gjøre en marg 36 mm bredere, et objekt 1,5 ganger større, eller utføre liknende utregninger behøver man ikke å finne frem kalkulatoren. InDesign lar deg nemlig utføre regneoperasjoner rett i utfyllingsfeltene.

1. Benytt normale regneoperasjoner som +/*- i verdifeltet du ønsker å endre. Bruk av mellomrom er valgfritt. Hvis du vil benytte en annen måleenhet på tallet du fyller inn kan du også legge til dette:

Add 1 cm

2. Trykk return/enter og InDesign beregner den nye verdien (43 mm + 1 cm = 53 mm).

Calculated value

Merk at før CS6 kunne man kun utføre én enkelt regneoperasjon om gangen, så hvis du ønsker å gange med to og så trekke fra noe så må det utføres i to omganger.

%