% %
%

#148 Photoshop Vanishing Point

Vi har tidligere sett på Clone Stamp Tool og Healing Brush. Men hva gjør vi hvis det vi skal klone noe som ligger i et vanskelig perspektiv? Jo, da har vi heldigvis «Vanishing Point».

Original image

Her har vi et utsnitt av et bilde vi skal forlenge så det fyller det hvite området.

1. Lag en kopi av laget så vi ikke ødelegger originalen. Høyreklikk på laget i Layers-panelet og velg Duplicate layer...

2. Så går vi til Filter > Vanlishing Point...

Vanishing Point

3. Det første vi må gjøre er å angi en plan overflate (b) med Create Plane Tool (a). Klikk en gang per hjørne. Se om du finner noen gode linjer å sikte etter (i dette tilfelelt har jeg benyttet kanten på plankene).

4. Som en enkel test på nøyaktigheten trekk i kantene (med Edit Plane Tool – som er valgt i skjermbildet over) og gjør rektangelet større og mindre og se om det hele tiden følger overflaten. Du kan finjustere flaten ved å trekke i hjørnene .

5. Ta tak i kantene (med Edit Plane Tool) og trekk flaten så stor at den dekker hele området vi skal jobbe på (i dette tilfellet plankene).

Vanishing Point Surface

6. For å starte kloningen velg Clone Tool (a).

Vanishing Point Clone Tool

7. Clone Tool (a) oppfører seg omtrent på samme måte som Clone Stamp Tool; hold nede alt/option og klikk der du ønsker å klone fra (b). Når du så kloner (c) vil Vanishing Point automatisk transformere det du kloner så det passer til perspektivet vi har angitt. Du kan velge diameter, hardhet og opacity på linjen øverst (d).

8. Jeg anbefaler å klone inn de store flatene først, og så slå på Heal (e) for å blende inn de vanskelige partiene der lysheten er ujevn. Hva som fungerer best varierer med bildet. I dette tilfellet benyttet jeg vanlig Clone Tool på det meste, og benyttet Heal ytterst til høyre og venstre hvor lysheten var mer ujevn.

Extended image

Bonus-tips:

  • Photoshop husker flatene du har angitt i Vanishing Point, så du kan gå inn og ut av verktøyet uten å være redd for å måtte lage alle flatene på nytt.
  • For mer avanserte jobber er det mulig å angi flere flater, samt å klone fra en flate til en annen.
    Multiple planes
%