% %
%

#151 Photoshop Simuler fargeblindhet i Photoshop

En stor andel av verdens befolkning (hovedsaklig menn) antas å ha en eller annen form for nedsatt fargesyn eller fargeblindhet (ler mer på Wikipedia). Dette er viktig å huske på for eksempel når man designer en nettside. Fra og med CS4 har man i Photoshop innebygd funksjonalitet for å simulere to typer fargeblindhet.

Dette gjøres på samme måte som normal Soft-Proofing.

1. Gå først til View > Proof Setup og velg ett av de to nederste valgene (jeg anbefaler den nederste, «deuteranopia»).

Simulate Color Blindness

2. Gå til View > Proof Colors (Ctrl/cmd-y) for å aktivere simuleringen:

Deuteranopia Color Blindness simluated in Photoshop

Kommentarer

Den vanligste formen for nedsatt fargesyn heter deuteranomaly (nedsatt grønn) og er en mild utgave av deuteranopia (grønn mangler). Photoshop simulerer ikke denne, men den vil være en mellomting mellom normalt syn og deuteranopia. Du kan selv simulere den ved å legge de to bildene over hverandre og senke opacity på det øverste bildet (50 % i mitt eksempel).

Simluated deuteranomaly

Det kan være store individuelle forskjeller på nedsatt fargesyn, så en «perfekt» simulering vil man ikke få, men den er god nok til å la deg finne problematiske farger i ditt design.

Her er en tabell over de vanligste typene fargeblindhet (tall fra Wikipedia):

Type Forklaring Menn Kvinner
Deuteranomaly Nedsatt grønn 5,0 % 0,35 %
Deuteranopia Mangler grønn 1–1,2 % 0,01 %
Protanomaly Nesatt rød 1,3 % 0,02
Protanopia Mangler rød 1–1,3 % 0,02

Totalt 7-10 % av alle menn har en form for rød–grønn fargeblindhet.

%