% %
%

#157 BridgePhotoshop Oppløsning og PPI (DPI)

  • Et digitalt bilde er bygget opp av billedpunkter kalt piksler.
  • Størrelsen til et bilde måles da i antall piksler (bredde x høyde).
  • En piksel har ingen fysisk størrelse.

Enlarged image to show individual pixels

Bilder for trykk/print

Når vi skal vurdere hvor stort et bilde kan brukes på trykk må vi regne om fra piksler til cm.
Siden en piksel ikke har noen fysisk størrelse må vi innføre uttrykket PPI.

  • PPI står for «Pixels Per Inch». Det betyr antall piksler per tomme (inch).
  • PPI forteller oss dermed bare hvor stort vi har tenkt til å printe et bilde.
  • Hvis et bilde på 100x100 px skal printes som 1x1 tommer, blir bildet følgelig 100 PPI.
  • Jo flere bildepunkter per tomme jo skarpere blir bildet.
  • På trykk ønsker vi vanligvis minst 300 PPI for optimal kvalitet.
  • Mange bruker forkortelsen «DPI» (Dots Per Inch), men «PPI» er mer korrekt.

I layout-programmer som InDesign trekker man bilder større/mindre. Dette endrer hva PPI blir på trykk og overstyrer dermed PPI-verdien angitt i bildefilen.

Bilder på skjerm

På skjerm måler vi dimensjoner i piksler, og ved 100% zoom vil 1 piksel i et bilde tilsvare 1 piksel på skjermen.

PPI gir ingen mening for bilder på skjerm da tallet sier bare noe om hvor stort vi planlegger å printe bildet:

999 PPI 1 PPI

Vurdere oppløsning i Bridge

I metadata-panelet i Bridge kan man se informasjon om et merket bilde:

Bridge metadata

Her kan man se størrelsen i piksler. Hvis PPI er angitt i filen vil denne også vises, samt hvilken størrelse bildet vil bli på trykk (ved angitt PPI).

Vurdere oppløsning i Photoshop

I Photoshop kan vi vurdere størrelsen ved å gå til Image > Image Size…
Image Size
Fjern haken for «Resample Image». Da unngår vi å skade bildet (hvis du endrer antallet piksler i bildet – resampler – vil du alltid miste bildeinformasjon!).

Øverst ser vi størrelsen i piksler. Nederst ser vi hva størrelse og oppløsning kan bli på trykk. Du kan her endre PPI til 300 for å se hvor stort bildet maks kan være ved denne oppløsningen. Du kan også gjøre det motsatt og skrive inn ønsket størrelse og se hva PPI blir (for trykk ønsker du normalt aldri å gå under 200).

Relaterte tips:

%