% %
%

#166 Photoshop Arbeidsområde (Canvas Size)

Image > Canvas Size… kan du utvide/beskjære arbeidsområdet.

Canvas Size

I bildet over så utvider jeg arbeidsområdet nedover og mot høyre fra 216x147 til 250x150 px. Resultatet ser du her:Change Canvas Size

Du kan huke av for «Relative» hvis du i stedet for totalstørrelse vil fylle inn hvor mye den skal utvides/beskjæres med.

Bonus-tips:

Man kan også bruke Crop Tool til å gjøre arbeidsområdet større ved å lage et utsnitt som går utenfor bilderammen.

%