% %
%

#170 Illustrator Flere strokes på samme objekt

I illustrator kan man i Appearance-panelet legge på flere strokes på samme objekt. Rekkefølgen i listen bestemmer hvilke som ligger over/under hverandre.

Her har jeg tatt utgangspunkt i en boks med en enkelt stroke på:

Single Stroke

Ved å trykke knappen nede til venstre i Appearance-panelet kan du legge til en ny stroke:

Add stroke

Double stroke

Her vil antagelig «align stroke»-valgene i Stroke-panelet komme til nytte.

Hvis du vil regisere et bestemt stroke, så merk det ved å klikke på det i listen (i Appearance-panelet).

Multiple strokes

Du kan legge til så mange strokes du måtte ønske.

Bonus-tips:

  • Du kan benytte flere «fills» på samme måte. Kan våre nyttige hvis noen av fylleffektene har gjennomsiktighet.
  • Du kan legge effekter på individuelle fills eller strokes hvis de er merket i listen når du legger til en effekt.
    Multiple fills, strokes and effects
  • Se også hvordan man gjør strokes om til fyllte objekter.
%