% %
%

#172 InDesign Standard object styles for nye objekter

I et InDesign-dokument kan du enkelt definere hvilken av dine objektstiler (Object Styles) som skal legges på nye objekter. Dette defineres separat for tekstbokser og vanlige objekter.

Hvis du åpner Window > Styles > Object Styles kan du se hvilke stiler som står definert som standard ved å se på symbolene til høyre for stilene. Normalt vil dette være de to Basic-stilene.

Default Object Styles

Den lille firkanten viser hva som er standard for vanlige objekter. Firkanten med en liten T er for tekstobjekter.

For å endre hva som skal være standard, klikk og trekk symbolet ned til ønsket stil:

Changed default Object Styles

Her har jeg satt stilen «Bilderamme» som standard på nye objekter jeg lager, og «Standard tekstboks» for tekstbokser.

Bonus-tips:

  • For å endre standard i nye blanke dokumenter, gjør endringene når ingen dokumenter er åpne i InDesign.
  • Standard objektstil vil ikke bli lagt på rammer laget med Frame-verktøyene (men jeg ser ingen grunn til å benytte de):
    Rectangle Frame Tool
%