% %
%

#173 Photoshop Øk fargemetning

For å øke (eller senke) fargemetningen (saturation) i et bilde anbefaler jeg å benytte justeringslaget «Vibrance».

Du kan finne Vibrance i Adjustments-panelet (Window > Adjustments), eller nederst i Layers-panelet.

Add adjustment layer

Med et justeringslaget kan du nå endre Vibrance og Saturation. Jeg anbefaler Vibrance.

  • Saturation er ganske kraftig og påvirker fargementningen i bildet ukritisk. Benytt lave verdier.
  • Vibrance er mindre kraftig og påvirker farger som alt er mettet til mindre grad. Du kan ta i vesentlig hardere med Vibrance uten å ødelegge bildet.

Vibrance adjustments

Color blending mode

Når du justerer fargemetningen med et justeringslag kan det ofte være en fordel å sette blending mode til Color. Dette vil sørge for at justeringene ikke endrer lysheten i bildet («Luminosity»).

Color Blend Mode

Viktigere er at dette også gjør at støy i bildet ikke fremheves (dette ser man spesielt godt når man senker fargemetningen):

Color blend mode reduce noise

Selektive justeringer med Hue/Saturation

Du kan avgrense justeringslag med lagmasker, men med Hue/Saturation kan du også gjøre målrettede justeringer på deler av fargespekteret (for eksempel kan man øke fargemetningen kun i blåtonene).

%