% %
%

#175 Photoshop Arbeidsflyt for bildebehandling/retusj

Det finnes selvsagt mange måter å behandle et bilde på, men her skal jeg gå igjennom det jeg mener er en god generell arbeidsgang for et foto som skal justeres og retusjeres. Dette må selvsagt tilpasses behovene til det enkelte bilde (for ikke å snakke om personlige preferanser). Man vil ofte gå en del frem og tilbake mellom noen av stegene.

Prosessen kan oppsummeres som:

 1. Råkonvertering (grovjustering, støyreduksjon, input sharpen)
 2. Heal/Clone (manipulering av piksler)
 3. Justeringslag (justering av farge/lyshet/kontrast)
 4. Skarping (output sharpen)
 5. Eksport (lagre kopi for ønsket formål)

Råkonvertering

Optimalt starter det hele med et bilde i RAW-format direkte fra kameraet. Dette bildet åpnes automatisk i Camera Raw for grunnleggende justering og konvertering.

 1. I Camera Raw er det viktig å justere hvitbalanse samt generell lyshet/eksponering. Her utfører du også Lens Corrections, den beste støyreduksjonen og «input sharpening». Jo mer du gjør her, jo bedre.
  Camera Raw
 2. I Camera Raw kontrollerer du så at Workflow Options (den blå teksten nederst i vinduet) er stilt inn som du ønsker. En beskrivelse av valgene står nederst i tipset om Camera Raw. Trykk så «Open Image».

Hvis utgangspunktet er JPEG/TIFF

Hvis du ikke har en råfil er det like vel mulig å åpne den i Camera Raw, men noen av de større fordelene forsvinner. Hvis du åpner filen direkte i Photoshop:

 1. Lag et duplikat av Background-laget.
 2. Hvis du ønsker å arbeide i 16-bits fargedybde konverterer du nå. (Image > Mode > 16-bits).
 3. Utfør så støyreduksjon (Filter > Noise > Reduce Noise) og Lens Corrections (Filter > Lens Corrections).
 4. Konverter til ønsket fargerom (normalt Adobe RGB eller sRGB). Er du usikker, bruk sRGB. Aldri CMYK.

Redigering av piksler

Nederst i dokumentet har man normalt layers hvor man redigerer bildepunkter direkte. Dette kan være å fjerne urenheter, forlenge bildet, legge til og fjerne objekter, endre kroppsfasong, osv.

 1. Lag et nytt blankt lag og bruk Healing Brush (og Clone Stamp Tool) for å fikse opp urenheter. Aldri rør Background-laget da dette er vår «original». Lag flere lag underveis og slå de gjerne sammen for å forenkle filen.
 2. Lag en kopi av bildet på et nytt lag og utfør Liquify hvis nødvendig (f.eks. for å endre litt på kroppsfasong). Hurtigtast for å lage en flat kopi av bildet på nytt lag er cmd-option-shift-e (Mac), eller ctrl-alt-shift-e (Windows).
 3. Utfør eventuelt andre endringer som krever direkte redigering av bildepunkter – for eksempel økning av lokal kontrast.

Liquify & Heal Layers

Justeringslag

Over de normale lagene legger man så alle justeringslag for å justere lyshet/kontrast/farger. Det kan fort bli mange lag, så det kan ofte være lurt å navngi og gruppere de.

 1. Det er en god ide å starte med et Curves-lag for å justere lyshet/kontrast/fargestikk globalt for hele bildet, og et Vibrance-lag for å justere fargemetning. Dette er kanskje ikke nødvendig hvis man er fornøyd med justeringene som ble gjort i Camera Raw.
 2. Benytt flere justeringslag for å gjøre ytterligere justeringer. Benytt masker for å begrense justeringer til områder av bildet. Her er Quick Mask og Quick Selection Tool ofte meget nyttige verktøy.

Before and after adjustment layers Adjustment Layers

Ferdigstilling

Husk å lagre originalfilen din (helst fra starten av) som PSD (evt. TIFF med layers). Da er du sikker på at du alltid kan gå tilbake og enkelt gjøre endringer hvis behovet oppstår.

Det siste vi gjør (etter at vi er sikker på at originalen er lagret) er å slå sammen lagene i filen, skalere til ønsket størrelse og skarpe for det mediet det skal gjengis på (Output Sharpening). Det ferdige bildet lagres som en kopi (ikke overskriv originalen).

 1. Layer > Flatten Image.
 2. Skaler bildet ned til ønsket størrelse (spesielt hvis bildet skal brukes på skjerm) med Crop Tool eller Image Size (med «Resample Image» slått på). Jeg anbefaler resamplingsmetoden «Bicubic» hvis du har tenkt til å manuelt skarpe bildet.
 3. Skarp bildet på et eget lag. Benyttes Unsharp Mask eller Smart Sharpen bør du sette blending mode til Luminosity for å ikke skarpe fargestøy. Benyttes High Pass (eller frekvensseparering) husk å desaturere av samme grunn. Husk at radius og styrke avhenger av medie og betraktningsavstand.
 4. Benytt en maske på oppskarpingen hvis den blir for hard noen steder (som for eksempel hud/himmel) – her liker jeg å bruke en kantmaske.
 5. Flatten. Konverter til 8-bit hvis bildet er 16-bit.
 6. Skal bildet benyttes på trykk benytt «Save As» for å lagre bildet som TIFF (med LZW) eller JPEG (kvalitet 12, optimized).
 7. Skal bildet benyttes på web, benytt «Save for Web & Devices» og lagre som JPEG eller PNG. Det er viktig at «Convert to sRGB» er huket av hvis filen ikke alerede ligger som dette.

Variant: lagre oppskarpingen i originalfilen

Normalt utfører jeg oppskarpingen vha. High Pass (eller frekvensseparering) direkte i originalfilen på et eget lag (øverst). Da kan jeg gjøre ytterligere justeringer på justeringslagene uten å måtte skarpe på nytt. Hvis bildet må skaleres kan man samle alle lagene som et «Smart Object» – da kan oppskarpingen også ligge som et Smart Filter.

Sharpening Smart Sharpen Filter

Sluttresultat:

Før Etter

Bonus-eksempel

Her har jeg funnet frem et eksempel på en fil jeg hadde liggende.

Retouch

Du kan tydelig se hvordan delene av bildet er justert separat ved å bruke masker på Curves-lagene:

Layers

Oppsummering

Når det er viktige bilder som skal vises stort og som krever høy kvalitet kan det fort bli en omstendelig prosess å få det «perfekt». Hvis man vet at bildet kun skal benyttes i mindre størrelser kan man spare seg for å fikse på mange små detaljer.

 1. Råkonvertering (grovjustering, støyreduksjon, input sharpen)
 2. Heal/Clone (manipulering av piksler)
 3. Justeringslag (justering av farge/lyshet/kontrast)
 4. Skarping (output sharpen)
 5. Eksport (lagre kopi for ønsket formål)

De viktigste justeringene som gir størst utslag er raske å få på plass (Heal + Curves).

Hadde jeg menyttet mindre tid ville nok lagene mine liknet mer på dette:

Quick retouch and adjustment

%